Afbraakwerken

Afbraakwerken worden door ons volledig uitgevoerd. Afbraak en afvoer van het puin.
Wij scheiden het puin en andere afvalstoffen voor de verschillende afvalstromen.
Grond- en afbraakwerken Johny voor het uitvoeren van zowel grote als kleine afbraakwerken.
Ervaring en een aangepast machinepark zorgen voor een snelle uitvoering van de werken.
Tijdens de afbraakwerken staan veiligheid en respect voor het milieu voorop.

U kan bij ons terecht voor volgende afbraakwerken:

Slopen van particuliere woningen.
Garage, achterbouw, hokken, terrasvloer.
Uitbreken van beton- en andere verhardingen.
Afvoer van afbraakmaterialen met eigen vervoer.